1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nhận Baner, Texlink.... . 0866 44 66 89 - Mr Minh / 091 222 5056 - Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vietinsoft camera ESC VIETMY camera-yoosee-3-rau-1-600x600-1 20151219 061031

Công nghệ giám sát Analog

 

Công nghệ giám sát Analog
 
Đầu ghi hình ESC-68xx DVR
 
Phần mềm IMS300 download2 
CMS Trên máy tính ESC-68xxDVR port 8000  download2
 
Đầu ghi hình ESC-61xx-6204A-63xx-66xxDVR
 
CMS trên máy tính Đầu ghi ESC-61xx-6204A-63xxDVR  download2
HDSD Đầu ghi hình ESC-61xxDVR  download2
HDSD Đầu ghi hình ESC-63xxDVR  download2
HDSD Đầu ghi hình ESC-66xx  download2
Phần mềm CMS Trên máy tính đầu ghi ESC-66xx  download2
 
ip-810p daughi-68xxtvi 41x81v5aR8L. SX355 camera-yoosee-3-rau-1-600x600-1 20151219 061031