Biển Việt Hotel Nha Trang | Khach san Nha Trang | Khach san ven bien | Khach san ven bien nha trang | Khách sạn ven biển nha trang
Khách Sạn Nhà Hàng Đèn Lòng Đỏ
jwmarriottphuquocresort
Liên hệ quảng cái

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • :cute_smiley31:
  Cute Smiley31
  Cute Smiley31
 • :cute_smiley8:
  Cute Smiley8
  Cute Smiley8
 • :cute_smiley44:
  Cute Smiley44
  Cute Smiley44
 • :idontknow:
  Idontknow
  Idontknow
 • :cute_smiley52:
  Cute Smiley52
  Cute Smiley52
 • :37[1]:
  37[1]
  37[1]
 • :cute_smiley60:
  Cute Smiley60
  Cute Smiley60
 • :happybday[1]:
  Happybday[1]
  Happybday[1]
 • :cute_smiley11:
  Cute Smiley11
  Cute Smiley11
 • :cute_smiley70:
  Cute Smiley70
  Cute Smiley70
 • :cute_smiley20:
  Cute Smiley20
  Cute Smiley20
 • :cute_smiley80:
  Cute Smiley80
  Cute Smiley80
 • :cute_smiley:
  Cute Smiley
  Cute Smiley
 • :cute_smiley38:
  Cute Smiley38
  Cute Smiley38
 • :120:
  120
  120
 • :cute_smiley49:
  Cute Smiley49
  Cute Smiley49
 • :30[1]:
  30[1]
  30[1]
 • :cute_smiley57:
  Cute Smiley57
  Cute Smiley57
 • :gunsmilie[1]:
  Gunsmilie[1]
  Gunsmilie[1]
 • :02:
  02
  02
 • :cute_smiley67:
  Cute Smiley67
  Cute Smiley67
 • :cute_smiley17:
  Cute Smiley17
  Cute Smiley17
 • :cute_smiley77:
  Cute Smiley77
  Cute Smiley77
 • :cute_smiley28:
  Cute Smiley28
  Cute Smiley28
 • :cute_smiley34:
  Cute Smiley34
  Cute Smiley34
 • :90:
  90
  90
 • :cute_smiley46:
  Cute Smiley46
  Cute Smiley46
 • :08:
  08
  08
 • :cute_smiley54:
  Cute Smiley54
  Cute Smiley54
 • :banned2[1]:
  Banned2[1]
  Banned2[1]
 • :cute_smiley63:
  Cute Smiley63
  Cute Smiley63
 • :cute_smiley13:
  Cute Smiley13
  Cute Smiley13
 • :cute_smiley73:
  Cute Smiley73
  Cute Smiley73
 • :cute_smiley24:
  Cute Smiley24
  Cute Smiley24
 • :cute_smiley82:
  Cute Smiley82
  Cute Smiley82
 • :cute_smiley7:
  Cute Smiley7
  Cute Smiley7
 • :cute_smiley43:
  Cute Smiley43
  Cute Smiley43
 • :148:
  148
  148
 • :cute_smiley51:
  Cute Smiley51
  Cute Smiley51
 • :36[1]:
  36[1]
  36[1]
 • :cute_smiley59:
  Cute Smiley59
  Cute Smiley59
 • :gun_nep[1]:
  Gun Nep[1]
  Gun Nep[1]
 • :cute_smiley10:
  Cute Smiley10
  Cute Smiley10
 • :cute_smiley69:
  Cute Smiley69
  Cute Smiley69
 • :cute_smiley19:
  Cute Smiley19
  Cute Smiley19
 • :cute_smiley79:
  Cute Smiley79
  Cute Smiley79
 • :cute_smiley30:
  Cute Smiley30
  Cute Smiley30
 • :cute_smiley37:
  Cute Smiley37
  Cute Smiley37
 • :109:
  109
  109
 • :cute_smiley48:
  Cute Smiley48
  Cute Smiley48
 • :22[1]:
  22[1]
  22[1]
 • :cute_smiley56:
  Cute Smiley56
  Cute Smiley56
 • :cheers[1]:
  Cheers[1]
  Cheers[1]
 • :cute_smiley66:
  Cute Smiley66
  Cute Smiley66
 • :cute_smiley15:
  Cute Smiley15
  Cute Smiley15
 • :cute_smiley76:
  Cute Smiley76
  Cute Smiley76
 • :cute_smiley27:
  Cute Smiley27
  Cute Smiley27
 • :cute_smiley85:
  Cute Smiley85
  Cute Smiley85
 • :cute_smiley33:
  Cute Smiley33
  Cute Smiley33
 • :57:
  57
  57
 • :cute_smiley45:
  Cute Smiley45
  Cute Smiley45
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :cute_smiley53:
  Cute Smiley53
  Cute Smiley53
 • :44[1]:
  44[1]
  44[1]
 • :cute_smiley62:
  Cute Smiley62
  Cute Smiley62
 • :cute_smiley12:
  Cute Smiley12
  Cute Smiley12
 • :cute_smiley71:
  Cute Smiley71
  Cute Smiley71
 • :cute_smiley21:
  Cute Smiley21
  Cute Smiley21
 • :cute_smiley81:
  Cute Smiley81
  Cute Smiley81
 • :cute_smiley5:
  Cute Smiley5
  Cute Smiley5
 • :cute_smiley41:
  Cute Smiley41
  Cute Smiley41
 • :123:
  123
  123
 • :cute_smiley50:
  Cute Smiley50
  Cute Smiley50
 • :35[1]:
  35[1]
  35[1]
 • :cute_smiley58:
  Cute Smiley58
  Cute Smiley58
 • :gun[1]:
  Gun[1]
  Gun[1]
 • :seach
  tim kiem
  tim kiem
 • :cute_smiley68:
  Cute Smiley68
  Cute Smiley68
 • :cute_smiley18:
  Cute Smiley18
  Cute Smiley18
 • :cute_smiley78:
  Cute Smiley78
  Cute Smiley78
 • :cute_smiley29:
  Cute Smiley29
  Cute Smiley29
 • :cute_smiley35:
  Cute Smiley35
  Cute Smiley35
 • :103:
  103
  103
 • :cute_smiley47:
  Cute Smiley47
  Cute Smiley47
 • :10:
  10
  10
 • :cute_smiley55:
  Cute Smiley55
  Cute Smiley55
 • :chair[1]:
  Chair[1]
  Chair[1]
 • :cute_smiley65:
  Cute Smiley65
  Cute Smiley65
 • :cute_smiley14:
  Cute Smiley14
  Cute Smiley14
 • :cute_smiley75:
  Cute Smiley75
  Cute Smiley75
 • :cute_smiley26:
  Cute Smiley26
  Cute Smiley26
 • :cute_smiley83:
  Cute Smiley83
  Cute Smiley83
Lưu ý: Vietnamso1.com là diễn đàn thương mại điện tử dành cho quảng cáo mua bán các sản phẩm được pháp luật Việt Nam cho phép kinh doanh.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm trên các quảng cáo của người dùng đăng tải trên diễn đàn. Các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý xóa bỏ ngay lập tức. Nếu bạn nhận thấy quảng cáo vi phạm, xin vui lòng gửi mail ngay cho chúng tôi - Email: admin@vietnamso1.com, xin cám ơn.

Chủ quản: CÔNG TY TNHH VIETNAMSO1

Đc: Tổ Phước Sơn - P. Ninh Đa - TX Ninh Hòa - Khánh Hòa

Email: admin@vietnamso1.com - Web: www.vietnamso1.com
Hotline: 0935.904.557

-